Ivar Lo-Johanssons personliga pris

Ivar Lo-Johanssons personliga pris är vilande


Frågor besvaras av juryns ordförande
Astrid Trotzig astrid.trotzig@swipnet.se
eller av Ewa Ulander, Sveriges Författarförbund eu@sff.info.