Ivar Lo-Johanssons personliga pris

Kontakt

Stiftelsen Ivar Lo-Johanssons författarfond
c/o Sveriges Författarförbund
Box 3157, 103 63  Stockholm

Telefon: 08-545 132 00

E-post: sff@sff.info