Ivar Lo-Johanssons personliga pris

Pristagare

2014  Ebba Witt-Brattström
2013  Johannes Anyuru
2012  Kerstin Ekman
2011  Margareta Wersäll (forskning)

2010  Kristian Lundberg
2009  Lars Andersson
2008  Åsa Linderborg
2007  Gunnar Balgård (forskning)
2006  Bodil Malmsten och Göran Palm

2005  Magnus Nilsson och Anders Öhman (forskning)
2004  Kerstin Thorvall
2003  Ove Allansson
2002  Jan Myrdal (forskning)
2001  Sara Lidman

2000  Birgitta Trotzig
1999  Ola Holmgren (forskning)
1998  Kjell Johansson
1997  Inger Edelfeldt
1996  Philippe Bouquet och Stig Lennart Godin (forskning)

1995  Per Olov Enquist
1994  Aino Trosell
1993  Lars Furuland (forskning)
1992  Lars Ahlin
1991  Fred Eriksson och Bo Masser